CSS rules to specify families font-family: 'Roboto', sans-serif; Read our FAQs

Verwerkingsregister

 • Autobedrijf Luesink noteert van haar klanten de Naam, Adres, Woonplaats, Emailadres, Telefoonnummer en eventueel Rijbewijsnummer. In welke mate is te zien bij “verzamelen per doel.
 • De eigenaar is de enige, naast de boekhouder, die de gegevens inziet en beheert.
 • De gegevens zijn beveiligt door een wachtwoord op de computer en het sleutelbeheer van het kantoor. Ook door het alarm, klasse III, buiten openingstijden van het bedrijf.
 • De computer wordt 2x per jaar geüpdatet door een extern bedrijf ivm eventuele cyberaanvallen.
 • De identiteit van de klant, bij een proefrit en aankoop van de auto, wordt vastgesteld door het rijbewijs te controleren en te noteren op het Proefritformulier. Na (goede) afloop van de proefrit / aankoop van de auto wordt dit formulier vernietigd dmv de papierversnipperaar.

Doelen voor vastleggen persoonsgegevens.

A. Persoonsgegevens worden verzameld voor het vaststellen van de identiteit van de klant bij

 • een proefrit,
 • het opstellen een koopovereenkomst
 • een factuur,
 • emails ivm de organisatie van de jaarlijkse cabriorit.

Grondslag

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie. De persoonlijke gegevens worden verkregen doordat de klant deze geeft om een Proefritformulier in te vullen of een koopovereenkomst te sluiten. Hij of zij bevestigt dit door een handtekening onder het formulier.
 • Doelbinding (finaliteit en proportionaliteit). Uitsluitend worden die gegevens gevraagd en vast gelegd die noodzakelijk zijn. Beschreven onder Verzamelen per doel.
 • Minimale gegevensverwerking. Uitsluitend de noodzakelijke gegevens worden gevraagd en opgeslagen.
 • Juistheid. Wordt gecheckt door de klant zelf, na het formulier ter ondertekening te hebben voorgelegd.
 • Vertrouwelijkheid en integriteit. Is gewaarborgd doordat uitsluitend de eigenaar van autobedrijf Luesink en de boekhouder toegang hebben tot de persoonsgegevens. De boekhouder ziet de persoonsgegevens uitsluitend op papier en heeft geen toegang tot de digitaal opgeslagen gegevens van de klanten. Ook krijgt de boekhouder deze gegevens uitsluitend onder ogen in de nabijheid van de eigenaar.

Intrekken persoonsgegevens is mogelijk door dit telefonisch op per email / WhatsApp aan te geven.

Verzamelen per doel.

 • Proefrit: NAW telefoon, emailadres, rijbewijsnummer
 • Koopovereenkomst: NAW, telefoon, emailadres
 • Factuur: NAW, telefoon, emailadres
 • Jaarlijkse Cabrio-rit: NAW, telefoon, emailadres

Zelhem 27-02-2023